سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسن صدرنیا – دانشگاه فردوسی مشهد
باقر عمادی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در بسیاری از موارد تعیین تنشهای مکانیکی جهت کاهش صدمات حین یک فرآیند لازم و ضروری است. در این تحقیق پارامترهای یک ماده بیوویسکوپلاستیک اندازهگیری شد و مدل اجزای محدودسهبعدی از آن توسعه یافت. مدل در بین صفحات موازی بارگذاری شد و بصورت غیرخطی تحلیل گردید. هر سه عامل غیر خطی شامل غیر خطی مادی، هندسی و شرایط مرزی در تحلیل لحاظ گردید. نتایج ارزیابی مدل نشان داد ناحیه تغییر شکل یافته پلاستیکی با آزمایشهای عملی بر روی ماده مذکور مطابقت خوبی نشان میدهد