سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی معاضد – دانشیاردانشگاه شهیدچمران اهواز
رضا لاله زاری – دانشجوی دکتری
فریده انصاری سامانی – کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف ازتحقیق حاضرشبیه سازی جریان آب درآبخوان شهرکرد و بررسی تاثیر رودخانه جهان بین برافزایش سطح آب زیرزمینی توسط روش عددی تفاضل محدود می باشد درمطالعه حاضراز داده های فصلی پیزومترها حجم تخلیه چاه ها چشمه ها و قنوات و میزان بارندگی و آب برگشتی شرایط جدید آبخوان پیش بینی گردیده است شبیه سازی درمدت زمان ۱۰سال آبی ازمهرماه ۷۶تاشهریورماه ۸۷ انجام گرفت نتایج نشان داد ضریب هدایت هیدرولیکی از۵تا۱۶متر درروز و آبدهی ویژه از ۰/۰۳تا۰/۰۷ درمحدوده مطالعه متغیر است برقراری جریان دررودخانه سطح آب زیرزمینی را دروسط دشت حدود ۲ متر و درورودی آبخوان به میزان یک متر افزایش داده است.