سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد نادی – دانشگاه یزد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
علیرضا فتوحی – دانشگاه یزد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک
حامد نادی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

تحلیل تنش در نیم صفحه ایزوتروپیک الاستیک خطی بر اساس تئوری کوپل استرس ۱ در اثر نابجایی لغزشی انجام می شود. بدین منظور یک نابجایی لغزشی ۲ با بردار برگرزbx,0,0 به فاصله hاز مرز نیمصفحه قرار داده و با حل معادلات حاکم و اعمال شرایط مرزی و با استفاده از تبدیل فوریه میدان تنش و کوپل استرس بدست آمده است. از حل بدست آمده می توان در تحلیل نیم صفحهدارای ترک استفاده نمود