سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی آقابیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا موحدی – استاددانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله مدلی تحلیلی برای توصیف انباشتگی تلرانسهای ابعادی درسازه هیا خرپایی ارایه شده است برای این منظور درابتدا با استفده از تبدیلات خطی تانسوری معادلات حاکم برواریانس و کوواریانس رئوس و اعضای یک خرپای مثلثی استخراج شده اند سپس با ارایه یک الگوریتم گام به گام از این مدل برای محاسبه گسترش خطاهای ابعادی درسازه های بزرگ مرکب از سلول واحدهای مثلثی استفاده شده است مقایسه نتایج روش پیشنهادی با شبیه سازی مونت کارلو نشان میدهد مدل ارایه شده قادر است معیارهای پراکندگی موقعیت رئوس را به دقت و سرعت بسیاربالا محاسبه کرده و ابزاری مناسب برای قضاوت درمورد چگونگی تخصیص تلرانس به اعضای سازه های خرپایی ارایه نماید.