سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید یعقوبی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه فردوسی مشهد
حسن حاجی کاظمی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله روشی تقریبی برای آنالیز لرزه ای سیستم خرپای متناوبStaggered Truss ارائه خواهد شد. در تحلیل تقریبی پیشنهادی،دیافراگم ها صلب و سختی و ارتفاع طبقات یکسان فرض می شوند. سپس، دیواربرشی کوپل معادل این سیستم معرفی شده و معادله حرکتتحریک پایه برای سازه نوشته می شود. با محاسبه ی نیروهای داخلی و استفاده از معادله ی دیفرانسیل حاکم بر سازه، تابع جابه جایی ماکزیمم سازهبدست می آید. به منظور کنترل دقت، نتایج راهکار تقریبی پیشنهاد شده با پاسخ های آنالیز سازه های خرپای متناوب ۱۰ و ۳۰ طبقه با نرم افزارEtabs2000 تحت زمینلرزه طبس مقایسه می شوند. خطای کم در پاسخ جابه جایی سازه گواهی بر توانمندی الگوی تقریبی ارائه شده می باشد.