سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رهگذر – دانشیار بخش مهندسی عمران،دانشگاه شهید باهنر کرمان
سالار اسحقی مهماندوستی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه شهید باهنر کرمان
لیلا نجارزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

از ضوابط مهم طراحی ساختمانهای بلند محدودیتهای سختی و جابجایی است جابجایی یکی از کمیت های اساسی پاسخ سازه در مقابل زلزله است و به عنوان یک هدف از پیش تعیین شده در طراحی عملکردی سازه های جدید محسوب می شود بطور موثر خطر لرزه ای توسط بیشینه ی جابجایی در طبقه بام مشخص می شود به عبارت دیگر تامین سختی مناسب و بخصوص سختی جانبی سازه به دلایل بسیار مهمی از عوامل اساسی طراحی ساختمانهای بلند است بارگذاری جانبی ناشی از زلزله و باد مهمترین عامل تفاوت بین طراحی ساختمان های بلند و ساختمانها ی کوتاه است بار باد و زلزله برسازه بلند نه تنها سطح بزگتری نسبت به سازه کوتاه اثر می کند بلکه در ارتفاع با شدت بیشتر و بازوی لنگر بزگتری بر سازه تاثیر می گذارد