سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدیه میرزایی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
محمدمهدی میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

برای محاسبه تغییر شکل وخیز اعضا بتنی اطلاع از رابطه تنش وکرنش ضروری است.بتن تقریبا در ابتدای اعمال بار دارای رفتار ارتجاعی می باشد هر چندتحت تاثیر بار گذاری دراز مدت دارای خزش می باشد یعنی کرنش تحت اثر تنش ثابت, حتی در تنش های خیلی پایین ودر شرایط حرارتی ورطوبتی معمولی , با زمان افزایش می یابد. در این مقاله سعی شده تا با روابط موجود در آیین نامه های بتن خود متراکم حجیم برنامه خزش توسط نرم افزار مطلب نوشته شده وسپس با مثال های عددی متفاوت وترسیم نمودار توسط نرم افزار اکسل به آنالیز پارامتر های موثر بر پدیده خزش پرداخته شده است. به طوریکه در یک سن معین بتن با افزایش رطوبت نسبی خزش کاهش می یابد.در حالی که در یک سن معین بتن با افزایش نسبت آب به سیمان خزش افزایش می یابد