سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – دانشیار بخش عمران دانشگاه شهید باهنر
مهدیه میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشدسازه هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

با توجه به ابعاد بزرگ سازه های بتن حجیم , سطح در تماس با هوا زیاد می باشد و از آنجا که این بتن خودمتراکم می باشد به علت مصرف مواد فوق روان کننده دارای سیالیت وروانی بیشتری نسبت به بتن معمولی است . با توجه به این مسائل جمع شدگی ناشی از خشک شدن از اهمیت خاصی در این نوع بتن برخوردار است . جمع شدگی ناشی از خشک شدن می تواند منشاء تغییر حجم باشد. جمع شدگی ناشی از خشک شدن کاملا داخلی بوده وموجب تنش بر روی سطح ویا در محدوده ای نزدیک به سطح خواهد شد. در این مقاله سعی بر آن است در ابتدا به توضیح مختصری از انواع انقباض پرداخته سپس با توجه به روابط موجود در آیین نامه برنامه آن ها در نرم افزار مطلب نوشته شده و با مثالهای متفاوت به تحلیل این مساله پرداخته ایم. با توجه به نتایج عددی به دست آمده از مثالهای متفاوت برنامه , با افزایش سن بتن در یک رطوبت نسبی ثابت ونسبت حجم به سطح ثابت مقدار انقباض افزایش می یابد. در یک سن معین بتن با نسبت حجم به سطح ثابت اگر رطوبت نسبی افزایش یابد مقدار انقباض کاهش می یابد در حالی که در یک سن معین بتن با رطوبت نسبی ثابت اگر نسبت حجم به سطح افزایش یابد مقدار انقباض نیز افزایش می یابد