سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه یزد
مسعود عابسی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
محمدصالح اولیا – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد
سعید خنجری – کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

در این مقاله برآنیم تا با اطلاع از تقاضای میلگرد و تیرآهن در شرکت ذوب آهن اصفهان الگویی مناسب برای افزایش ظرفیت این دومحصول با توجه به فاکتورهای مناسب موجود در مدل ایجاد کنیم. در این تحقیق رویکرد سیستم دینامیکی برای مدلسازی و پیش بینی تقاضا درنظر گرفته شده است و همچنین با تولید سیاست های مرتبط با ظرفیت به شناسایی عملکرد سیستم پرداخته ایم. بر اساس یافته های این تحقیق می توان گفت که مسئله کمبود ظرفیت تیرآهن جدی تر از محصول میلگرد می باشد و باید تکنولوژی و ظرفیت این کارخانه بیشتر به سمت این محصول سوق داده شود.