سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حامد پورعلیخانی – دانشگاه امیرکبیر
ناصر شمس قارنه – دانشگاه امیرکبیر
علیمحمد کیمیاگری – دانشگاه امیرکبیر
محسن کیوانلو – دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

هدف مقاله حاضر ارائه مدلی تحلیل تقاضای خودروهای سواری با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی و شبکه مصنوعی عصبی در بازار ایران می باشد. از سوی دیگر با روش های اقتصاد سنجی، تحلیلی بر اینکه در هر کلاس قیمتی خودرو، از بین شاخص های ورودی مسئله از جمله قیمت خودرو، میانگین سنی افراد، حجم لیزینگ خودرو، سرانه درآمد خانوادر، شاخص بهای مصرف کننده، قیمت ارز، تورم، شاخص بهای تولید کننده و سرانه مصرف بنزین سالانه، کدامیک دارای ضرایب معناداری هستند و تولید کننده با دانش و تمرکز بر شاخص های معنادار می تواند هدایت کننده ی مهمی جهت دسترسی به سهم بازار بیشتر در هر کلاس قیمتی شود. در نهایت با دریافت خروجی مسئله تلاش داریم تحلیل اقتصادی کاربردی از شاخص های معنادار مسئله در هر کلاس قیمتی ارائه دهیم.