سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس قائمی بافقی – گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
بابک صادقیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله میزان مقاومت الگوریتم رمز آی ای اس ۸۰ که یک الگوریتم رمز قطعه ای با اندازه قطعه ورودی/ خروجی و اندازه کلید ۸ه۰ بیت می باشد در مقابل تحلیل تفاضلی مورد بررسی قرار گرفت پنج مشخصه تکرارشونده ۵دوری مطابق با احتمال رخداد ۲ -۱۶ بدست آورده شده که باتکرار هریک یک مشخصه ۱۵ دوری با احتمال رخداد -۴۰ ۲ برای رمز آی ای اس ۸۰ بدست می آید با اعمال یک حمله I-R توسط هریک از مشخصه های ۱۵ دوری بدست آمده پنج بیت زیرکلید دور آخر شناسایی می شود با اجرای ۵ حمله ۱-R می توان مجموعا ۲۵ بیت از ۴۰ بیت دور آخر متناظر با S-box های اول، دوم، چهارم و ششم و هشتم را بدست آورد. باقیمانده بیتهای کلید با بررسی جامع فضای آنها با پیچیدگی ۱۰ ۲ بدست خواهد آمد. در مجموع پچیدگی شناسایی زیرکلیدهای الگوریتم رمز آی ای اس ۸۰ برابر ۴۷ ۲ است که کمتر از بررسی کل فضای کلیدمی باشد و نشان دهنده قابل شکست بودن الگوریتم رمز آی ای اس ۸۰ در مقابل تحلیل تفاضلی است.