سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس قائمی بافقی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی کامپیوتر آزمایشگاه امنیت داد
بابک صادقیان –

چکیده:

دراین مقاله میزان مقاومت الگوریتم رمزمعماگر که یک الگوریتم رمزقطعه ای ۱۶۰بیتی می باشد درمقابل تحلیل تفاضلی مورد بررسی قرارگرفته است بهترین مشخصه تفاضلی بدست آمده دراین مقاله دارای احتمال ۱۴۹- ۲ می باشد و براساس آن حمله ای با پیچیدگی ۱۵۲ ۲ ارایه شده است که کمتر از بررسی کل فضای کلیدمی باشد و به لحاظ تئوری نشان دهنده قابل شکست بودن این الگوریتم رمز درمقابل تحلیل تفاضلی است.