سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرزو ذاکری – دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس عرفانیان امیدوار – مرکز فناوری عصبی ایران، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس فروتن – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده:

از روشهای مطرح جهت پی بردن به نحوه عملکرد سیستم عصبی خودکار در شرایط مختلف فیزیکی و فیزیکی- فاراماکولوژی، استفاده از روش های تحلیل زمان- فرکانس سیگنال تغییرات ضربان قلب (HRV) است. با توجه به ماهیت غیر ایستای سیگنال HRV، ارائه یک روش تحلیل زمان- فرکانس با دقت بالا، هنوز یکی از چالش های مهم در این راستا است. در این مقاله از روش تحلیل زمان- فرکانس تطبیقی با تخمین کرنل بهینه وابسته به سیگنال برای تحلیل سیگنال HRV افراد دچار ایسکمی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، که تحلیل زمان – فرکانس تطبیقی از دقت زمانی و فرکانسی قابل توجه ای نسبت به روش های دیگر برخوردار است. با استفاده از این روش، باندهای فرکانس بالا (HF)، فرکانس پائین(LF) و فرکانس خیلی پائین (VLF) در حین انجام سه آزمایش اتونومیک برخاستن، تنفس عمیق و کنترل تنفس مورد بررسی قرار گرفته است. افراد مورد بررسی در این تحقیق ۵۹ نفر بوده که ۳۳ سالم و ۲۶ بیمار هستند. تشخیص پس از تست ورزش و آنژیوگرافی با نظر پزشک انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که توان باندهای مختلف فرکانسی در افراد سالم بیشتر از بیماران است. مهمترین نتیجه قابل توجه این تحقیق این است که میتوان از تحلیل زمان – فرکانس سیگنال HRV به عنوان یک روش غیر تهاجمی برای تشخیص ایسکمی استفاده کرد.