سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

حسین شریفی رنانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
اکبر اعتباریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
نوشین سادات صائب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

چکیده:

طلا همواره در طول تاریخ به عنوان فلزی گرانبها شناخته شده است که به عنوان یک دارایی برای سرمایه گذاری و همچنین مهمترین استاندارد پولی جهان مطرح بوده و بیشترین مورد مصرف آن در ساخت سکه و شمش به عنوان ذخایر اصلی پول بین المللی است. قیمت طلا در سطح جهان با توجه به مقدار عرضه و تقاضا تعیین می شود. علاوه بر عرضه و تقاضا عوامل مانند نرخ ارز، شاخص کل قیمت بازار سهام، نرخ تورم، نرخ بهره، قیمت نفت و قیمت جهانی طلا نیز بر نوسانات نرخ طلا اثر گذار است. هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل مذکور بر نوسانات قیمت طلا در ایران طی دوره( Q(21359-( Q(1 1387 با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) است. به طور کلی نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نرخ ارز اثر منفی بر قیمت طلا دارد. شوک شاخص قیمت بازار سهام بر قیمت طلا در کوتاه مدت معنادار نیست اما در میان مدت و بلند مدت تأثیر مثبت دارد. همچنین تحلیل واکنش ضربه قیمت طلا را نسبت به نرخ تورم نشان می دهد که این واکنش معنادار نیست. شوک نرخ بهره بانکی در هر سه دوره اثر مثبت دارد و شوک قیمت نفت روی قیمت طلا در هر سه دوره منفی است. شوک میزان دارایی های خارجی در فصول ۱ تا ۱۰ معنادار نبوده اما از این دوره به بعد، اثر مثبت روی قیمت طلا دارد در نهایت در هر سه دوره، شوک قیمت جهانی طلا بیشترین سهم را در نوسانات قیمت داخلی طلا دارد.