سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی قاسم زاده خشکرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ج
علی مدقالچی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه عمر
جبارعلی ذاکری – دانشیار دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به اهمیت تصادفات روستایی و لزوم تحلیل موشکافانه آن بر پایه علم ترافیک و آمار و به منظور ایجاد یک پایه برای سیاست گذاری های خرد و کلان و ایجاد یک بستر مناسب برای برنامه ریزی در جهت کاهش تصادفات منجر به فوت در راه های روستایی در این مقاله سعی شده است تا با بررسی رفتار رانندگان، علت تصادف، سن متوفیان در تصادفات، وضعیت تاهل آنها، نحوه انتقال متوفی، سطحتحصیلات متوفی، علت نهایی فوت، محل فوت و نحوه وقوع تصادف، نوع فعالیت متوفی و بسیاری عوامل دیگر در تصادفات در را ههای روستایی استان زنجان ومقایسه آن با کل تصادفات استان پرداخته و همچنین با توجه به ویژگی ها و شرایط خاص حاکم بر تصادفات روستایی تلاش خواهد شد ضمن شناسایی منشاء فرهنگی و اجتماعی تصادفات روستایی استان زنجان علل و عوامل موثر در تصادفات روستاییان استان را در سال های ۸۸ و ۸۹ شناسایی و در ادامه راهکارهای علمی و عملی در جهت کاهش آن بیان نماییم