سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم میرزاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم اطلاعات مکانی دانشگاه تحصیلات تک
فردین مسلمی –

چکیده:

براساس آمارهای موجود در ایران سالیانه هزاران نفر دراثر تصادفات جاده ای جان خود را از دست میدهند هدف این تحقیق تحلیل تصادفات جادها ی و شناخت عوامل موثر در بروز آن درحوزه استحفاظی پلیس راه کرمان است تحقیق حاضر یک مطالعه مقطعی یک ساله از نوع توصیفی تحلیلی و ب استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی می باشد مطابق بررسی های انجام شده مشخص گردید که دربروز تصادفات عوامل گوناگون انسانی محیطی و طبیعی جاده و وسیله نقلیه دخالت دارند که از این بین نقش عامل انسانی بیش از سایر عوامل است یافته ها حاکی از آن است که بیشترین آمار تصادفات درمنطقه ی مورد مطالعه مربوط به وسایل نقلیه سواری در باندسواره رو موقعیت راه مستقیم در طول روز و شرایط جاده ای خشک می باشد همچنین از بین عوامل انسانی گوناگون عامل عدم توجه به جلوبا ۲۶درصد انحراف بهچپ ۱۶ درصد و تخطی از سرعت مطمئنه ۱۳ درصد بیشترین نقش را داشته است.