سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا ربیعی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران-قطب علمی اتوماسیون و به
علیرضا جلیلیان – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران-قطب علمی اتوماسیون و به

چکیده:

روش کنترل افتی ۱ که برای کنترل تسهیم توان در منابع تولید پراکنده به کار میرود، دارای کاستیهایی است. در این مقاله دقت تسهیم توان راکتیو و مسایل پایداری برای منابع تولید پراکندهای که موازی با هم تشکیل یک ریزشبکه ی جزیرهای ۲ را دادهاند، بررسی و سپس روشی برای افزایش دقت تسهیم توان و همچنین افزایش پایداری هر واحد تولید پراکنده ارایه شده است. برای تایید تحلیل های انجام شده، نتایج شبیهسازی در نرمافزار MATLAB/SIMULINKفراهم شده است. این نتایج موید بهبود پاسخ گذرا و کاهش نوسانها و همچنین افزایش دقت تسهیم توان راکتیو میان واحدهای تولید پراکنده شده است.