سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شهریار فریبرز – استاد – دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

حل نابجائی متقا رن محور ی ولترا بوسیله تبدیل هنکل انجام شده است. تکنیک توزیع نا بجائ ی برا ی بدست آوردن معادلات انتگرال ی برا ی ترک ها ی حلقوی هم محور تحت نیرو ی کشش ی متقارن محور ی بکار رفته است. این معادلات انتگرالی بصورت عدد ی برا ی بدست آوردن ضریب شدت تمرکز تنش برای یک یا تأثیر دو ترک هم محور و یا میکرو ترک بر ترک اصلی
حل شده است .