سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی قربان پور ارانی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه کاشان
مائده رهنما مبارکه – کارشناس ارشد مکانیک طراحی کاربردی،دانشگاه کاشان
ایمان رضویان – کارشناس ارشد مکانیک طراحی کاربردی،دانشگاه کاشان
رسول باقرصاد – کارشناس ارشد مکانیک طراحی کاربردی،دانشگاه کاشان

چکیده:

در این مقاله یک دیسک تو خالی دوار با ضخامت متغیر از جنس پیزوالکتریک غیر ایزوتروپیک که در جهت شعاعی پلاریزه شده است مانندPZT-5 تحت بارگذاری های میدان حرارتی یکنواخت در سطح داخلی و نیروی گریز از مرکز و همچنین اختلاف پتانسیل ثابت بین سطوح داخلی و خارجی دیسک و یا ترکیبی از آنها بررسی شده است. معادلات تعادل حاکم در دستگاه مختصات قطبی، تشکیل یک سیستم کوپله از معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه دوم بر حسب جابجایی شعاعی و میدان الکتریکی را میدهند. این معادلات دیفرانسیل بصورت تحلیلی و برای شرایط مرزی مختلف حل شده اند.همچنین نمودار توزیع تنش ها و پتانسیل الکتریکی در سرتاسر مقطع دیسک برای ماده مورد نظر و شرایط مرزی مختلف رسم و بحث شده است.