سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن قاسمی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک(خودرو)، دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا نورپور – دکترای مهندسی مکانیک،دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هدف از این مقاله این است که نشان دهد چگونه دانش اجزای محدود می تواند نقش مهمی را در پیش بینی ، طراحی و توسعه واشرهای سرسیلندر ایفا کند. روشهای آزمایشگاهی بسیار وقت گیر و پرهزینه است بنابراین روشهای عددی مانند روش اجزای محدود بسیار مفید و موثر در کمک کردن به طراحی واشر می باشد. تحلیل اجزای محدود سه بعدی در ارزیابی آب بندی، یک ابزار قدرتمند جهت استفاده مهندسان و طراحان واشر و موتور می باشد. در این تحقیق به وسیله تحلیل اجزای محدود پارامترهای اساسی در طراحی واشر از جمله توزیع فشار اجزای محدود پارامترهای اساسی در طراحی واشر از جمله توزیع فشار آب بندی بر روی واشر و همچنین تنشهای به وجود آمده در سر سیلندر و بلوک در محل تماس آنها با واشر تحت شرایط عملکرد موتور مورد بررسی قرار می گیرد. جهت صحه گذاری بر نتایج عددی از نتایج تستهای استاتیکی و دینامیکی استفاده شده است.در ضمن جهت صرفه جویی در وقت از مدل یک چهارم موتور در تحلیل استفاده شده است.