سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدرضا حسینی – دانشجوی کارشناسیارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مجید عمیدپور – دانشیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیداحسان شکیب – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

ایران کشوری با اقلیم خشک و بیابانی است که همواره با معضل تأمین آب شیرین مواجه است از سوی دیگر دومین کشور دارای منابع عظیم نفت و گاز در جهان میباشد. این مزیت نسبی منجر بهافزایش تعداد نیروگاههای حرارتی در کشور گردیده است. از طرفیدسترسی به منابع عظیم آبشور خلیج فارس در جنوب و دریای خزر در شمال ضرورت تأمین آب شیرین و افزایشبهره وری نیروگاه های را از طریق کوپلینگ با آب شیرین کن های حرارتی فراهم می آورد. این پژوهش اقدام به مدلسازی ترمودینامیکی آب شیرینکن چند مرحله ای تبخیر ناگهانی در حالت بازیافت حرارت با توربین گازی نموده و پس از آن جهت بررسی نتایج اقدام به تحلیل اگزرژتیک سیکل تولید همزمان توان و آب شیرین می نماید و در انتها نمودارهایی جهت بررسی عوامل موثر بر تولید توان و آب شیرین ارائه شده است