سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا محمدی – دکترای مهندسی مکانیک
مجتبی مهرجویی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
هادی رضایی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

هدف ازاین تحقیق تحلیل بالستیک داخلی موتور رمجت آبی می باشد بدین منظور سیکل ترمودینامیکی حاکم بر این موتور با استفاده از روابط انتگرالی مورد بررسی قرارگرفته است این موتور براساس سیکل باز رانکین کار می کند و اجزا آن شامل دیفیوزر محفظه احتراق و نازل بوده و هیچ عضو دواری مانند پمپ و توربین ندارد برای مدلسازی احتراق از دو روش حلتعادلی و حل کامل استفاده شده است نتایج نشان میدهند که مدل احتراق کامل با وجود ساده تر بودن نسبت به مدل احتراق تعادلی پیش بینی دقیق تری بخصوص درنزدیکی نقطه ماکزیمم ضربه ویژه ارایه میدهد همچنین ضربه ویژه موتور در نسبت دبی اب به دبی سوخت حدود ۳ ماکزیمم بوده و با افزایش فشار محفظه احتراق مقدار ضربه ویژه نیز افزایش می یابد.