سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا خوشروان آذر – دانشیاردانشگاه تبریز دانشکده فنی مهندسی مکانیک
آرش رنجبران – دانشجوی دکتری

چکیده:

مواد ساندویچی از دو پوسته نازک و بااستحکام مکانیکی بالا و یک مغز ضخیم و سبک با استحکام مکانیکی پایین ساخته شده اند استحکام خمشی نسبت به وزن بالای این مواد باعث کاربرد گسترده این مواد در صنایع هوایی شدها ست پره های هلیکوپتر مثال نمونه از کاربرد مواد ساندویچی است درصورت جوانه زنی یک نقص در این مواد جدایی پوسته از هسته و رشد ترک می تواند عامل تخریب سازه باشد دراین پژوهش با اعمال قوانین مکانیک شکست روی این مواد با استفاده ز نظریه آهنگ رهایی انرژی G استحکام ماده درمقابل تخریب با انتشار ترک برآورده شده است درنتایج نمودارهای G درحالت های مختلف ارایه و بحث شده است از نتایج حاصل درپژوهشهای آینده ارتعاشات ساختارهای ساندویچی و میرا کردن آن در شرایط وجود یک ترک استفاده خواهدشد.