سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامحسن پایگانه – استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
فرامرز آشنای قاسمی – استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
پروانه افشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،
علیرضا شریف – استادیار مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب

چکیده:

پلی پروپیلن ماده ای پرکابرد در صنایع است. از جمله ضعف های این ماده، استحکام و چقرمگی کم آن می باشد. در این تحقیق از لاستیک ضایعاتی، برای بالا بردن چقرمگی آن استفاده شده است. برای پراکندگی و بهبود پیوندهای موجود بین ذرات لاستیک ازPP-g-MAاستفاده شده است. ابتدا کامپوزیت با روش اختلاط مذاب و اکستردور دوپیچه با درصدهای متفاوتی از لاستیک ضایعاتی ساخته شده است. سپس تأثیر مواد اضافه شده به پلی پرویلن و نیز نحوه برهمکنش آنها بر روی خواص مکانیکی کامپوزیت بررسی شده است. به منظور تعیین تعیین درصد وزنی ترکیبات موجود در تایر فرسوده خودرو از آنالیزPyrolysis-FTIRو همچنین آنالیزTGAاستفاده شده است . در نهایت با عکسبرداریSEMنحوه پراکندگی ذرات مشاهده گردیده، درصد مناسب مواد افزودنی برای افزایش همزمان استحکام و چقرمگی کامپوزیت حاصل، تعیین شده است.