سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهاره یحیویی – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
مسعود میرزایی – دانشیار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
محمود مانی – استاد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عضو هسته، قطب علمی مهندسی هوافضای محا

چکیده:

در این تحقیق، جریان بر روی ایرفویل NACA 641-412 با صدمه هایی به شکل دایره و ستاره به طور تجربی و با استفاده از اندازه گیری بالانس مورد بررسی قرار گرفته است، همچنین به منظور مشاهده ساختار جریان سطح ایرفویل از تکنیک مرئی سازی با تافت استفاده شده است . در اثر صدمه سوراخی بر سطوح بالا و پایین بال ایجاد شده ،در نتیجه عبور جریان از میان صدمه، یک نوع جریان تداخلی جت – جریان آزاد ایجاد می شود . در زوایای حمله بالا جت قوی ایجاد شده که اثرات برجسته تری بر روی جریان سطح بالایی ایرفویل دارد، و برخلاف آن در زوایای حمله پایین جت ایجاد شده ضعیف است . به منظور بررسی اثر لبه های نامنظم در شبیه سازی صدمه بالستیک ،علاوه بر صدمه دایره، صدمه به شکل ستاره نیز مورد آزمایش قرار گرفته است مقایسه با مدل سالم نشان می دهد که افزایش زاویه حمله موجب کاهش ضریب برا، افزایش ضریب پسا و منفی تر شدن ممان پیچشی در مدل صدمه دیده می شود که این بعلت نوع جت جریان خروجی از صدمه می باشد . در زوایای حمله پایین جت ضعیف و در زوایای حمله بالا جت قوی ایجاد می شود . آزمایشات در عدد رینولدز ۱۸۰۰۰۰ انجام گرفته است . مقایسه نتایج کمی دو صدمه دایره و ستاره بایکدیگر و با نتایج تحقیقات پیشین در اعداد رینولدز بالاتر نشان می دهد صدمه ستاره تأثیر محدودی برتغییرات ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل نسبت به صدمه دایره دارد و تقریب دایروی برای شبیه سازی صدمه بالستیک با لبه های نامنظم منطقی به نظر می رسد