سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید مشهودی فلاح – کارشناسی ارشد تبدیل انرژی
مهدی معرفت – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

سیستم سرمایش تابشی سقفی به دلیل فراهم آوردن آسایش حرارتی مطلوب با مصرفانرژی کم امروزه مورد توجه ویژه ای قرارگرفته است دراین تحقیق به بررسی تجربی سیستم سرمایش تابشی سقفی از نظر پارامترهای آسایش حرارتی درشرایط آب و هوایی شهر تهران پرداخته شده است کولرابی وسیله سرمایشی ارزان قیمت و متداول دراکثر مناطق شهرتهران می باشد از کولرابی برای تامین آب سرد مورد نیاز پانلهای سقفی استفاده می شود و به امکان سنجی استفاده از آب جمع شده درکف کولرآبی برایسیستم سرمایش سقفی پرداخته شده است برای برآورد اسایش حرارتی داخل اتاق از معیار آسایش فنگر استفاده و پارامتر PMV به کمک داده های تجربی محاسبه می شود پارامترهایی همچون دبی آب دمای آب خروجی و ورودی پانل دمای سطح پانل رطوبت و دمای هوایداخل و خارج و دمای متوسط تابشی درفواصل زمانی ۵ دقیقه بصورت تجربی اندازه گیری و ثبت می شوند داده های تجربی نشان میدهد گرادیان عمودی دمای هوا درسیستم سرمایش سقفی کمتر از ۱ cm-1 می باشد