سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

کینه سجودی – دانشجوی دکتری اقتصاد صنعتی دانشگاه تبریز
فخری سادات محسنی زنوزی – کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز
نسیم مهین اصلانی نیا – کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده:

با حرکت اقتصاد کشورها به سمت جهانی شدن و افزایش رقابت در میان تولید کنندگان کشورهای مختلف، نقش و اهمیت کارآفرینی به عنوان عامل محرک نوآوری و رقابت در میان بنگاه ها، در کشورهای توسعه یافته و رد حال توسعه بیش از گذشته در نزد محققان، دولت، سیاست گذاران و برنامه ریزان مطرح می باشد. اهمیت کارآفرینی در فرآیند رشد اقتصادی کشورها آن چنان بالاست که بسیاری از اقتصاددانان آن را موتور توسعه اقتصادی کشورها در عصر جدید نامیده اند. علی رغم اهمیت کارآفرینی در توسعه اقتصادی و اشتغال در کشور، تاکنون ساختار و مدیریت منسجم برای سیاستگذاری، برنامه ریزی، حمایت، هدایت و نظارت بر توسعه کارآفرینی در تشکیلات دولت استقرار نیافته و مجموعه اقدامات انجام شده به صورت پراکنده در حوزه های مختلف پیگیری میشود. بنابراین در این مطالعه به بررسی نقش کارآفرینی در افزایش رشد تولید در میان کارگاههای صنعتی ایران پرداخته شده است، تا جایگاه کارآفرینی در اقتصاد کشور روشن تر شده و سیاست گذاری در این خوزه با بینش بازتری انجام پذیرد. به این منظور تابع تولید کارگاه های صنعیت ایران که در آن شاخص کارآفرینی ( تعداد پروانه های بهره برداری صادر شده) نیز جزء متغیرهای توضیحی است با استفاده از روش پنل دیتا طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۷۴ تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که این شاخص تاثیر مثبت و قابل توجهی بر رشد تولید کارگاه های صنعتی داشته است.