سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مائده میاحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فاطمه آهنگری – ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
زینب امین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

پل باستانی دزفول یکی ا زمهمترین آثارتاریخی دزفول به شمار می رود که درحدود ۱۷۵۰سال پیش دردوره ساسانی به کمک اسیران رومی برروی رودخانه دزفول بنا گردید ساختمان پل متشکل از بافت معهماری متعلق به سه دوره تاریخی است بخشی از پایه پل مربوط به دوره ساسانی است و بخش طاقدیس پل مربوط به دوره صفویه و از نمونه های طاقهای دوره اسلامی است پل پدیده ای استکه محیط و منظر اطراف خود را به حرکت درمی آورد ساختن پل یک حرکت نمادین است که علاوه براینکه نیاز مردم به رفت و آمد را برمی آورد غلبه بریک مانع رودخانه را ممکن می سازد است وجه تسمیه شهردزفول نیز به سبب وجود چنین پلی است و درروند شکل گیری شهر نقش بسزایی دارد هدف این مقاله معرفی پل باستانی دزفول و تاثیر ان درنحوه ی شکل گیری بافت و تاثیر آن برشکل گیری محلاتقدیم دزفول است که با روش تحقیق به صورت تاریخی توصیفی با استفاده از منابع و اسناد ومدارک مرتبط و مطالعات میدانی است تا پیوستگی و ارتباط پل باستانی دزفول با روند شکل گیری شهر را نشان دهد