سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فاطمه آهنگری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
زینب امین – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
مائده میاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

ازدیدگاه تاثیرات اقلیمی برروی طراحی بافت های درون شهری بیشترین پتانسی موجود بسته به وزش باد درون شهر است عناصر شهری می توانند به شکلی طراحی شوند که میزان موثربودن وزش باد را به گونه ای بهینه درشهر به اجرا بگذارند دراین میان مهمترین فاکتور اقلیمی که برشرایط تهویه شهری اثر میگذارد بادمنطقه است وزش بادشهری به خصوص در سطح معابر برآسایش حرارتی انسان میزان مصرف انرژی و همچنین گرمایش و سرمایش اثرات مستقیم دارد مناطقی که مناطق گرم و مرطوب دارند بیشترین نیاز را به کوران هوا و ایجاد تهویه مناسب برای داشتن آسایش حرارتی دارند. با توجه به اینکه رشد و توسعه بسیاری درزمینه ابزارهای تحلیل علمی به وجود آمدها ست زمینه بررسی عملکردهای متفاوت از عناصر فضای شهری درارتباط با عوامل اقلیمی بدست آمدها ست.