سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جعفر باقری نژاد – دانشگاه الزهرا تهران دانشکده فنی مهندسی
سپهر سپهری – دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده:

این پژوهش به شناسایی و ارزیاب یعوامل اثربگذار برتوان رقابتی بنگاه ها شامل مزیت رقابتی اولویت رقابتی و شایستگی های رقابتی و تاثیر آنها برابعاد عملکرد مالی شرکت دردنیای کسب و کارامروز می پردازد دراین مقاله با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP فازی و بهره برداری ازنظر خبرگان فعال درصنعت فناوری اطلاعات و نرم افزار به مطالعه وب ررسی میزان تاثیر هریک ازعوامل فوق الاشاره برموفقیت مالی بنگاه های فعال دراین صنعتپرداخته است نتایج حاصل میزان اهمیت بسیارزیاد مدیریت تکنولوژی و تکنولوژی محصول که از عوامل شایستگیهای رقابتی هستند درشرکت های فناوری اطلاعات و نرم افزار را نشان میدهد یافته های این پژوهش می تواند نقشه راهی را برای راهبردهای اتی بنگاه های تکنولوژی محورفعال دراین صنعت ترسیم نماید.