سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علی حاجی غلام سریزدی – دانشگاه علم و فرهنگ تهران
منوچهر منطقی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

پارک علم و فناوری یزد دراوایل دهه ۸۰ باهدف توسعه توانایی های کارافرینی نیروهای نخبه و مستعددربعد منطقه ای و ملی و همچنین رشد و توسعه اقتصادی پایدارمبتنی بردانش ازطریق ایجاد حمایت و هدایت شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان تاسیس گردید از آن زمان تا حال شرکت های دانش بنیان مختلفی درپارک مستقر شده اند که بعضی موفق و بعضی ناموفق عمل کردها ند دراین بین سیاست های اتخاذ شده توسط پارک رعملکرد وسطح ایده های فناورانه شرکت ها تاثیر بسزایی داشته است و از انجایی که پارک یزد با اجرای برنامه ریزی استراتژیک و یک دوره بازنگری آن سیاست های مختلفی را پیش روی خود قرار داده است لذا شناسایی تاثیر سیاست های پارک برتوسعه فناوری این موسسات با هدف افزایش اثربخشی آنها درجهت ارتقا فناوری موسسات ضروری می باشد دراین راستا این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی های سیستمی به بررسی تاثیر سیاست های پارک علم و فناوری یزد برتوسعه فناوری موسسات مستقر درآن طی دو دوره برنامه ریزی استراتژیک می پردازد.