سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مائده میاحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فاطمه آهنگری – ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
زینب امین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

سایبان ها برای کنترل میزان تابش آفتاب بهسطوح نور گذر ساختمان به کار می روند سایبان به شکلی طراحی میگردد که درهمه اوقات گرم سایه ایجاد کند و درمواقع سرما جلو آفتاب را نگیرد بنابراین طراحی آن کاری نسبتا پیچیده و نیازمندمحاسبات زمان بر می باشد پیچیده ترین بخش کار فراهم آوردن مجموع شرایطی استکه بتواند به راحتی گرمایی ختم شود پس ایجاد سایه امریلازم برایرسیدن به راحتی گرمایی است ولی کافی نیست برای اثبات این موضوع دراین مقاله با روش تحقیق توصیفی موردی ابتدا اقیم منطقه مورد بررسی قرارخواهد گرفت تا اوقات گرم سال درمنطقه مورد نظر تعیین شود با توجه به اوقات گرم سال و زوایای تابش خورشید در ساختمان مورد نظر موردبررسی قرار خواهد گرفت سپس انواع سایبان ثابت و متحرک مورد بررسی قرار میگیرد. سپس به بررسی سایبان ها و عمق آنها در ساختمان های مورد نظر پرداخته خواهد شد تا میزان قارر گیری پنجره ها در سایه مشخص شود و از ورود تابش خورشید به داخل ساختمان و افزایش دما ایجاد شرایط نامطلوب حرارتی درفضای داخل ساختمان مانع شود.