سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمود موسوی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
یوسف شفیعی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نجمه طیبی –

چکیده:

یکی ازعرصه های نوین درمطالعات حوزه برنامه ریزی طرحهاهی توسعه کشورمناطق مرزی است مرزها به عنوان جداکننده خطوط سرزمینی یک کشور با کشور یا کشورهای همسایه از ویژگی و حساسیت خاصی برخودار میباشند به همین خاطر معمولا چالش برانگیز هستند با تقویت و توسعه مناطق مرزی میتوان ازچالشهای موجود ومشکلاتی که ممکن است درآینده پیش بیاید جلوگیری کرد وجود امنیت به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی زیرساختهای توسعه به شمار میرود که هم باعث رونق و توسعه منطقه و هم منجر به پایداری مرزها دراین مناطق میگرددو سرانجام به استقلال و امنیت ملی کمک خواهد کرد مطمئنا بهترین افراد برای توسعه امنیت درمناطق مرزی همان مردم بومی و خود مرزنشینان میب اشند توسعه امنیت درمناطق مرزی باعث میشود که مردم این مناطق احساس تعلق بیشتری نسبت به حکومت خود داشته باشند. این مقاله به اهمیت و تاثیر حس تعلق مکانی روستائیان مرزنشین برپایداری و توسعه امنیت مرزها درمنطقه سیستان می پردازد.