سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی علی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی،واحد بروجرد ،باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان ،بروجرد،ایران

چکیده:

شرکت های تجاری عبارت است از نام،عبارت،اصطلاح،علامت،نشانه،نمادی،طرح،یا ترکیبی از اینها،که به منظور شناساندن محصولات و خدمات فروشندگان یا گروهی از فروشندگان و متمایز ساختن آنها از محصولات شرکتهای رقیب استفاده می شوند.نام و نشان تجاری به مصرف کننده کمک میکند محصولاتی را که مفید می داند،شناسایی کند و همچنین می تواند اطلاعاتی درباره کیفیت محصول به خریدار بدهد.در بازار،نامها و نشانهای تجاری،از نظر قدرت و ارزش با یکدیگر متفاوتاند.یک نام و نشان تجاری هر کدام از این « قدر و قیمت » و« سرزندگی »: قدرتمند از ارزش زیادی برخوردار است.نامهای تجاری موفق از دو کیفیت برخوردارند کیفیتها نیز خود از دو ویژگی بهرهمند هستند.از نظر سرزندگی: ۱ در چشم مشتری با دیگر نامهای تجاری متفاوت باشد. ۲)آن تفاوت با – نیازهای مشتری مربوط و پیوند داشته باشد.از نظر قدر و قیمت: ۱ احترام برانگیزد ۲ به بازار هدف به خوبی آشنا باشدکاتلر، ۱۳۸۳،۱۳۹ ۱۴۰ .وفاداری به مارک مستقیما متأثر از رضایت یا نارضایتی از مارک که در زول زمان جمعآوری شده و نیز متأثر از کیفیت محصول است.از آنجا که نگهدداشتن مشتریان قدیمی چها تا شش برابر کمهزینهتر از ایجاد مشتریان جدید است،مدیران بهتر است اول ویتنخست را به ایجاد راهبردهایی که وفاداری به مارک را توسعه و حفظ میکند،بدهند.در این مقاله سعی شده است که شرکت هایی که با برند و مارک قوی به بقائ شرکت ادامه میدهند در مقابله با تحریم ها چگونه عکس العمل نشان می دهند.