سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد مومنی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی
حشمت اله حقیقت – استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه رازی کر

چکیده:

این مقاله به تحلیل کرانه فوقانی و المان محدود فرآیند اکستروژن معکوس لوله دو فلزی با پانچ منحنی و بهینه سازی طول پانچ می پردازد. در این تحلیل یک میدان سرعت استوانهای ارایه شده و با محاسبه توانهای اصطکاکی، برشی و داخلی، نیروی اکستروژن محاسبه شده است. فرآیند با روش المان محدود با استفاده از نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده و نیروی اکستروژن به دست آمده از تحلیل با نتایج المان محدود مقایسه شده است. با استفاده از روش تحلیلی ارایه شده، طول بهینه پانچ در درصد کاهشهای سطح مقطع و ثابت اصطکاکهای مختلف تعیین شده است. با استفاده از نتایج نرم افزار آباکوس، استحکام مرز بین دو فلز و تأثیر نوع پروفیل پانچ بر فشار ایجاد شده در مرز دو فلز و فشار وارد بر پانچ و همچنین با استفاده از نتایج کرانه فوقانی، نیروی لازم برای انجام فرآیند در حالت های پانچ منحنی و مخروطی مقایسه شده اند.