سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد باقری – استادیار دانشگاه پیام نور مرکز بابل، گروه مدیریت بازرگانی و اجرایی
معصومه اسکوئیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور مرکز بابل
احمد گرگانی فیروزجاه – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور مرکز بابل

چکیده:

در قرن حاضر رقابت بسیار شدید و به دنبال آن افزایش آگهی مصرف کننده، مسائل نوینی را در حیطه جهانی مطرح کرده است که یکی از مهمترین این مسائل توجه به مسائل زیست محیطی و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست بوده است. در حال حاضر مسائل زیست محیطی به امری بسیار مهم برای همه افراد چه در جایگاه تولید کننده و چه در جایگاه خریدار تبدیل شده است. بنابراین توجه به این مسئله عامل مهمی جهت کسب مزیت رقابتی برای شرکتها محسوب می­شود، ضمن اینکه درک نادرست از مسائل زیست محیطی می­تواند چالش­های فراوانی را پیش­روی شرکتها قرار دهد. در راستای توجه به مسائل زیست محیطی امروزه مفاهیم بازاریابی سبز به عنوان یکی از زیر مجموعه­های بازاریابی اجتماعی در جوامع پیشرفته و به نسبت در جوامع در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است. در کل با وارد شدن پارادایم جدید، شاهد تغییرات ساختاری و انتزاعی در مفاهیم گذشته بازاریابی هستیم که موجب ایجاد فرصت­های بکر و بروز پتانسیل­های داخلی شرکت­ها و از طرفی مواجهه با تهدیدات بیرونی و در عین حال بروز ضعفهایی که قبلا یا وجود نداشته­اند یا نادیده انگاشته می­شدند می­باشیم؛ بنابراین ما در این مقاله سعی داریم به بررسی عوامل و استراتژی­های بازاریابی سبز با استفاده از روش تحلیلی «SWOT» پرداخته و اثرات بازاریابی سبز را در تعیین استراتژی شرکتها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.