سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

عذرا بیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان
سعید صمدی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
محمدرضا قاسمی – استادیار و مدرس دانشگاه اصفهان

چکیده:

بازار سهام، در صورت داشتن ساختار مناسب، می تواند ضمن تجهیز و سرازیر کردن پس اندازهای راکد درکشور و سوق دادن آنها به سمت تولید، حرکت به سوی رشد و توسعه را سرعت بخشد. این بازار هنوز نتوانسته جایگاه واقعی و شایسته ی خود را در ا قتصاد ایران به دست آورد و با چالش های مختلفی روبه روست. درهرحال، شناخت بیشتر رفتار این بازار در ایران، می تواند برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران این حوزه، مفید واقع شود. در بررسی عملکرد بازار سهام معمولاً شاخص قیمت سهام آیینه ی تمام نمای بورس کشور تلقی می شود. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تولیدات صنعتی، قیمت نفت، نرخ ارز، قیمت جهانی طلا و حجم نقدینگی) بر نوسانات شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور از داده های ماهانه ی متغیرهای یاد شده در دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۶ استفاده شده است. همچنینی با توجه به این که وجود حافظه بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش GPH تأیید شد، برای بررسی تأثیر متغیرهای یاد شده از مدل خودرگرسیون مشروط بر ناهمسانی واریانس تعمیم یافته ی نامتقارن جزیی که پارامتر حافظه ی بلند مدت (D) در آن لحاظ گردیده و آن را در طی فرآیند مدل سازی برآورد می نماید، استفاده می شود. نتایج نشان داد که تمامی متغیرهای یاد شده بر نوسان شاخص قیمت سهام مؤثرند. که در این میان افزایش تولیدات صنعتی باعث افزایش نوسانات در شاخص قیمت سهام و افزایش قیمت نفت، نرخ ارز، قیمت طلا و حجم نقدینگی باعث کاهش نوسانات در شاخص قیمت سهام می گردند.