سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

هاجر اسماعیلی فلاح –

چکیده:

در بسیاری از مطالعات کاربردی، به ویژه در بورس و تبادلات ارزی مبنای جابجایی نرخ ها، میزان عرضه و تقاضای هر ارز می باشد و بدین لحاظ که ارزها همیشه با ارزی دیگر سنجیده می شوند، میزان عرضه و تقاضای هر ارز بر روی میزان برابری ارز مقابل تأثیر مستقیم دارد. شاخص اندازه گیری میزان نوسانات هر جفت ارز یا سهام در بازه زمانی خاصی با نام فراریت شناخته می شود. مدل فراریت تصادفی (SV) فراریت را به واسطه ی فرآیند تصادفی غیر قابل مشاهده فرمول بندی می نماید. در این مقاله به تحلیل بیزی مدل های SV کلاس توزیع های متقارن مقیاس آمیخته از نرمال (SMN) می پردازیم که توزیع نرمال را در بر داشته می توانند برای تشخیص نقاط دور افتاده به کار روند. برای برآوردها پارامترها و پیش بینی مدل های فراریت SMN از الگوریتمی مبتنی بر مونت کارلوی زنجیره مارکوفی (MCMC) استفاده می کنیم. نهایتاً چند مدل فراریت تصادفی دم کلفت به تغییرات نرخ پوند به دلار برازش می دهیم.