سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکبر اصفهانی پور – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زهرا شاهرخشاهی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

روش اختیار واقعی رویکردی نوین به اریزابی اقتصادی پروژه ها می باشد دراختیارات واقعی جریانهای مالی آینده احتمالی فرض شده است و مسیر انجام پروژه با انجام به انعطاف پذیری مدیریت قابل تغییر می باشد با توجه به ماهیت و پیچیدگی های محاسباتی اختیار واقع یدر اغلب موارد از روش درخت دوجمله ای برای ارزیابی استفاده می شود دقت جواب روش درخت دوجمله ای وابسته به فواصل زمانی درنظر گرفته شده برای اعمال اختیار می باشد هرچه این فواصل زمانی کوتاهتر انتخاب شوند جواب دقیق تر بوده ولی زمان محاسباتی افزایش می یابد برای رفع این مشکل روش درخت بلک ـ شولز دوجمله ای توسط برودی و دتمپل درسال ۱۹۹۶ ابداع شد با استفاده از این روش بدون اجبار در کاهش فواصل زمانی و تحمل زمان محاسبات زیاد میتوان دقت جواب را افزایش داد دراین مقاله روش درخت بلک شولز دوجمله ای معرفی شده و از آن برای ارزیابی اقتصادی یک پروژه واقعی استفاده شده است.