سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی قربان پور ارانی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
مهدی محمدی مهر – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
وحید عطابخشیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه
سیدیاسر فرزانمهر – دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دان

چکیده:

در این مقاله، رفتار بعد از کمانش نانولوله کربنی دو جداره تحت بارپیچشی با استفاده از تئوری لایه مرزی بررسی میشود. نیروی واندروالس بین نانو لولههای داخلی و خارجی توسط مدل لئونارد-جونز بدست میآید. بر اساس تئوری الاستیسیته کلاسیک و با استفاده از مدل مکانیک محیطهای پیوسته، از یک پوسته الاستیک استوانهای دو لایه برای تحلیل بعد از کمانش استفاده شده است.معادلات حاکم بر رفتار بعد از کمانش نانولولههای کربنی دو جداره تحت بار پیچشی بر اساس معادلات دیفرانسیل غیر خطی ون کارمن و با استفاده از مدل پوسته استوانهای دانل بدست میآید. سپس با اعمال تئوری لایه مرزی و بکار بردن تکنیک آشفتگی، حل دقیقی برای مسیرهای تعادلی بعد از کمانش بدست آمده و نیز گشتاور پیچشی بحرانی برای نانولوله کربنی دو جداره محاسبه میگردد.