سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عیسی ابراهیم زاده – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
منیر یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
راضیه ولاشجردی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی ازراهبردهایی که اخیرا دراغلب کشورهای جهان درحوزه برنامه ریزی گردشگری مورد توجه قرارگرفته است توسعه و گسترش توریسم درنواحی محروم ودرعین حال دارای پتانسیل های لازم می باشد مهران یکی ازمناسب ترین شهرهای مرزی برای فعالیت های توریستی و زیارتی و همچنین یکی ازمناسب ترین و مطمئن ترین مناطق غرب کشور برای فعالیت اقتصادی ناشی از گردشگری است با این وجود شهرستان مهران علیرغم جاذبه های فراوان گردشگری و همچنین بعنوان دروازه عتبات درامرگردشگری مذهبی تاکنون توفیق چندانی درتوسعه گردشگری بدست نیاورده است پژوهش حاضر درپی شناسایی و ارائه استراتژی های متناسب توسعه گردشگری مذهبی درشهرستان مهران می باشد به منظور تحقق این مهم روش تحقیق توصیفی تحلیلی و هدف ان بررسی توسعه گردش گری مذهبی با تاکید برپتانسیل ها و محدودیت های موجود دراین شهرستان می باشد که با بهره گیری از تکنیک Swot قوت ها ضعف ها فرصت ها و تهدیدات گردشگری دراین شهرستان مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت