سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کوروش جواهرده – استادیار دانشگاه گیلان
امین مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید رجایی تهران

چکیده:

با توجه به اقلیم آب و هوایی کشور عزیزمان ایران و توجه به این موضوع که کشورمان دارای آب و هوایی نسبتاً گرم و خشک است، ضرورت استفاده از سیستمهای تهویه و تبرید جهت ایجاد فضای مناسب و آرامبخش امری لازم و اجتناب ناپذیر است. بازار تولید محصولات داخلی و نیز هجوم سیلوار تولیدات خارجی در این زمینه باعث تنوع فراوان سیستمهای تهویه و تبرید مورد استفاده در کشورمان شده است . استفاده بی رویه از انواع مبردهای شیمیایی که اکثر آنها از نوع کلروفلوئورکربنها بوده که خود اصلی ترین عامل آسیب رساندن به لایه ازن جو زمین است، در این سیستمها رواج فراوانی دارد. نظارت بر نحوه کارکرد هریک از این سیستم ها توجه خاصی را به خود میطلبد که در بحث زیست محیطی و خطرات مربوطه کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته است . در این مقاله سعی برآن شده تا با بررسی سیستمهای تهویه و تبرید موجود در بازار ایران و نیز نحوه کارکرد، آنها را مورد بازبینی قرار داده و خطرات زیست محیطی هر یک را موشکافانه بررسی میکنیم. و در پایان نیز سیستم ایده آلتر از لحاظ هم خوانی با محیط زیست معرفی میگردد