سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امید بختیاری نژاد – گروه مهندسی عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
هوشنگ حسونی زاده –

چکیده:

تحلیل سدهای بتنی دوقوسی درشرایط از دقت کافی برخوردار هستند که بدرستی مدل شده و تحلیل المان محدود سه بعدی گردند دراین مقاله با استفاده از روش المان محدود سه بعدی سدبتنی دوقوسی بختیاری تحلیل می شود به این منظور برنامه ADSHAPE که قادر به مدلسازی بدنه انواع سدبتنی میباشد تحت محیط برنامه نویسی matlab کدنویسی میگردد سپس اطلاعات خروجی آن به برنامه کدنویسی شده AD ANALYSIS داده میشود که قادر به تحلیل المان محدود سه بعدی بدنه سد می باشد برای صحت سنجی و کالیبره کردن برنامه از مدل تیرطره با نتایج معلوم استفاده میشود این روش تحت انواع حالتهای المان بندی با نقاط گوسی متفاوت تحلیل و نتایج مقایسه می شود و اثرتغییر المان ها و نقاط گوسی درجوابها بررسی میگردد سپس سدبختیاری با رعایت اصول صحیح مش بندی و مدلسازی دقیق تحلیل شده و تنش ها و تغییر شکلهای بدنه بررسی میگردد.