سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اعظم گوهردوست – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی_اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیط
پرویز تیموری امین جان – عضو هیات علمی گروه جغرافیا_دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

بحران زیست محیطی درچند سال اخیر مشکلاتی را دراستان خوزستان به وجود آورده است هدف تحقیق تهیه و تحلیل نقشه های محدوده مورد مطالعه و هم گردوغبار و نقشه های پراکندگی گردوغبار در استان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای یمی باشد پس از بررسی ایستگاه های سینوپتیک منتخب دراستان خوزستان توزیع فضای میانگین سالیانه روزهای گردوغباری خطوط همگردوغبار میانگین سالیانه توزیع فضایی میانگین روزهای گردوغباری در دوره گرم و سرد و خطوط هم گردوغبار در دوره گرم و سرد سال در محیط GIS ترسیم گردید. نتایج نشان داد ایستگاه دزفول بالاترین میانگین سالانه ۹۰-۷۰ روز به تنهایی در یک گروه قرارگرفته و سپس ایستگاه های مسجد سلیمان بستان، اهواز، آبادان، ماهشهر و بهبهان به لحاظ میانگین سالانه گردوغبار در گروه دوم ۷۰-۳۵ روز قرار میگیرند