سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان عیدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی
امیرحسین چرخابی – عضو هیئت علمی و دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
عزیز ارشم – عضو هیئت علمی مرکزی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محمدرضا رجبی – کارشناس ارشد بیابان زدایی

چکیده:

بخش اعظمی از کشور ایران شامل مناطقی با آب و هوای خشک و نیمه خشک می باشددراین مناطق نقش فرسایندگی بادخیلی بیشتر از آب است شناخت خصوصیات باد و عددی کردن آن بسیار مهم می باشد زیراحمل رسوبات بادی و قابلیت برداشت ماسه با توان سوم سرعت باد ارتباط مستقیم دارد با استفاده از نمودارهای گل ماسه به سهولت و درکمترین زمان می توان به منشا ماسه های روان پی برد این تحقیق ارتباط بین نمودارهای گل ماسه و پتانسیل برداشت ماسه و یا به عبارتی قدرت فرسایندگی باد را با توان سوم سرعت باد تعیین یم کند گل ماسه نموداری دایره ای شکل است که علاوه برتعیین برآیند و جهت حمل ماسه مقدار قدرت فرسایندگی باد را نیز مشخص کرده و از این حیث با نمودارهای گل باد تفاوت عمده ای دارد زیرا گل باد فقط سمت و سرعت باد را معین می کند برای رسم نمودارهای گل ماسه و بدست آوردن مقدار پتانسیل برداشت ماسه درهر جهت از سرعتهای بالاتر از آستانه فرسایش بادی دررابطه لتو استفاده گردید برای سهولت و تسریع درمحاسبات نرم افزاری تحت عنوان Sandrose درمحیط MATLAB استفاده شد تا محاسبات با دقت و سرعت بیشتری انجام گردد.