سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

نوید ندیمی – کارشناس ارشد مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
عبدالرضا نظریان –
سعید شجاعی باغینی –

چکیده:

تحلیل ایمنی مبتنی بر تکنیک تداخل روشی نوین در مطالعات ایمنی محسوب می شود که اخیرا مورد توجه محققین واقع شده استتداخل ترافیکی که به عنوان واقعه مشاهده بین تعاملات غیرایمن دو یا چند خودرو است به روشهای گوناگونی بسته به هدف قابل تعریف است دراین تحقیق ایمنی آزاد راه با استفاده از تکنیک تداخل ترافیک و بطور مشخص با شاخص زمان تا تصادف TTC تحلیل میشود برایاین منظور از ۱۵ دقیقه داده هیا خرد ترافیکی آزاد راه I-80 پروژه NGSIM استفاده شده و تحلیل های ایمنی متنوعی از جمله تحلیل مکانی و تحلیل زمانی صورت میگیرد. همچنین تاثیر ایمنی گروه های مختلف وضعیت حرکتی خودروها مثل: فاصله بینابینی خودروها اختلاف سرعت خودروها سرعت خودرو سرعت خودروی جلویی نوع خودرو هدف و نوع خودروی جلویی بررسی می شود. نتایج نشان میدهد ایمنی نسبی خط عبور ۱ که مربوط به وسایل نقلیه پرسرنشین HOV است بیشتر از سایر خطوط است.