سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیوان خلیلی – استادیاردانشگاه ارومیه
فرشاد احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب
هیراد عبقری – استادیار دانشگاه ارومیه
سینا بشارت –

چکیده:

هدف ازاین تحقیق تحلیل ایستایی و تعیین ماهیت رفتار رودخانه ازنظر خطی یا غیرخطی بودن جریان می باشد برای بررسی رفتارخطی و غیرخطی سریهای زمانی جریان سالانه ماهانه و روزانه رودخانه باراندوز چای واقع درغرب دریاچه ارومیه ازمون BDS مورد استفاده قرارگرفت شرط اساسی دراین روش ایستا بودن سریهای زمانی بوده که جهت تحلیل ایستایی ازمون aDF به کاربرده شد نتایج این مطالعه نشان داد که سری های سالانه جریان رودخانه باراندوز چای رفتارخطی داشته و سریهای ماهانه و روزانه جریان دارای رفتار غیرخطی می باشند و از این رو استفاده ازمدلهای غیرخطی سری زمانی ضروری است.