سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کوروش جواهرده – استادیار، دانشگاه گیلان- دانشکده مکانیک
محمد نقاش زادگان – استادیار، دانشگاه گیلان- دانشکده مکانیک
شورا خانجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

دراین مقاله سیکل های رنکین آلی ۱ بدون بازیاب و با بازیاب با استفاده از سیالات عامل آلی خشکR-123 ،R-114 ،R-113 وبا بهره گیری از منابع حرارتی دما پایین تحلیل شده اند. مقایسه دوسیکل نشان می دهد که سیکل رنکین آلی با بازیاب کارایی حرارتی بالاتر و بازگشت ناپذیری پایین تری را نسبت به سیکل بدون بازیاب داراست. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل اگزرژی و بهینه سازی ، وجود بازیاب در سیکل رنکین آلی موجب کاهش سهم اتلاف اگزرژی در تبخیرکننده و افزایش کارایی اگزرژی سیستم، نسبت به سیکلرنکین آلی بدون بازیاب می شود و سیالR-123 بیشترین مقدار کارایی اگزرژی و بهره گیری از منبع حرارتی را نشان می دهد