سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پیمان لشگری – کارشناسارشد مهندسی مکانیک، مدرسدانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، گ
محمد مهدی رشیدی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، هم

چکیده:

در این مقاله، یک سیکل ترکیبی پیشنهاد شده است که ترکیبی از سیکل قدرت رانکین و سیکل تبرید اجکتوری میباشد و قادر است همزمان هر دو توان حرارتی و تبرید را تولید نماید. با استفاده از آنالیز اگزرژی و آنالیز پارامتری اثر مشخصات ترمودینامیکی بر روی عملکرد سیکل مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد که بیشترین تلفات اگزرژی، بواسطه برگشت ناپذیریها رخ می دهد. اجکتور نیز سهم قابل ملاحظه ای در برگشت ناپذیریها دارد. همچنین مشاهده گردید که فشار ورودی به توربین، فشار خروجی توربین، دمای کندانسور و تبخیرکننده، اثرات قابل ملاحظه ای بر توان خروجی توربین و بازده اگزرژی سیکل دارند.