سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس دهقانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
حسین عجم – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

هدف این مقاله انجام تحلیل اگزرژی بویلر نیروگاه شهیدرجایی قزوین میب اشد دراین مقاله تحلیل فرایندهای احتراق و انتقال حرارت را دربویلر بررسی کرده و سهم هریک را درتخریب اگزرژی مشخص می کنیم و به تحلیل اجزای بویلر می پردازیم و سهم هریک را درتخریب اگزرژی مشخص می کنیم از نتایج این تحلیل مشخص می شود که فرایند انتقال حرارت بیشتر از فرایند احتراق دربویلر اگزرژی را نابود می کندن بعبارت دیگر بازگشت ناپذیری بیشتری دارد بازده اگزرژی به عنوان معیار سنجش تلفات اگزرژی نشان میدهد که فرایند انتقال حرارت نامطلوب تراز احتراق می باشد همچنین از نتایج مشخص می شود که اواپراتور بیشترین تخریب اگزرژی را دارد که علت آن این استکه فرایند انتقال حرارت و احتراق درکنار هم اتفاق می افتد درکل ری هیتر بویلر هم از نظر بازده و هم از نظر مقدار تلفات جزئی است که انتقال حرارت از محصولات احتراق به بخار آب فوق اشباع از بازگشت ناپذیری بالایی برخوردار است و باید درمورد راهکارهای بهبود آن چاره ای اندیشید.